Een harmonieus bestaan in stilte voor Gods aanschijn, wat is daar over te zeggen...., niet veel.

Wij gaan stille voort.

Om de zoveel tijd is er de retraite in de Pyreneeën, het lijkt wel -de site bekijkend- de enige activiteit..., niet dus. Ora et labora in Haarlemmerliede vereist toewijding, al doende. Maar binnenkort gebeurt er veel: per januari wordt de pastorie geschikt gemaakt voor communautaire bewoning. Na ongeveer vier maanden zal ’t gereed zijn. Er zal in die tijd veel gebeuren en niet altijd zullen er officies kunnen zijn, zie daarvoor regelmatig de facebookpagina.

En er komt weer een retraite: van 15 t/m 25 januari geen vespers.

Vanwege retraite zijn de eerstvolgende vespers op 30 oktober.

De lokale radiozender Haarlem105 heeft br. Bernard geinterviewd over de plannen voor het klooster.

U kunt het interview terugluisteren door op onderstaande link te klikken.
Kies vervolgens voor Haarlem Vandaag donderdag 16 augustus 2018 om 17:00
Vanaf de 13e minuut is het interview te beluisteren.

Link naar het radio-interview


De steunstichting Contemplatief Spiritueel Centrum Haarlemmerliede heeft reeds de helft van het benodigde bedrag bereikt t.b.v. de renovatie van de pastorie.

Er zijn bemoedigende signalen dat we in september (de vervaldatum van de inzameling) het streefbedrag gehaald zullen hebben,
máár we zijn er dus nog niet...

Geeft u het laatste zetje? klik hier voor uw donatie

Vrijdag, 22 september, is de Stichting Contemplatief Spiritueel Centrum Haarlemmerliede opgericht. Doel: middelen inzamelen om de pastorie geschikt te maken voor communautaire bewoning door broeders van het Stille Leven. Een eerste mijlpaaltje.

Er is goed nieuws. Het bisdom Haarlem-Amsterdam heeft parochiebestuur Haarlemmerliede gemachtigd "Stichting Contemplatief Spiritueel Centrum Haarlemmerliede" op te richten.

 

Het doel van deze Stichting is het inzamelen van middelen voor de realisatie van dit centrum.

 

Hiermee is een nieuwe stap gezet in de realisatie van dit plan.

In het centrum van de gebedsruimte stond een kleine Christus-icoon (Pantokrator), deze is nu uitvergroot.

Het iconenatelier “In een zachte bries” heeft de vergroting (75 – 60 cm) verzorgd.

(zie ervaringen)

 

 

Vanaf heden zal ook de link ‘citaten’ regelmatig aangevuld worden. Bij de geestelijke lezing komen vaak pareltjes voorbij die dan geplaatst zullen worden.

 

De werkgroep Toekomst Haarlemmerliede heeft in de vergadering van 14 april besloten 'voorbereidingskosten' te maken. Dat wil zeggen dat aan de architect opdracht is gegeven tekeningen te maken voor de verbouwing/aanpassing van de pastorie, zodanig dat bewoning door meerdere broeders van het Stille Leven mogelijk is.

Op grond van de tekeningen en de verwachte kosten (!), kan dan een beslissing genomen of de feitelijke opdracht kan worden verstrekt.

Op donderdag 14 april is er een vergadering van de werkgroep Toekomst Haarlemmerliede, c.q. de broeders van het Stille Leven.

Met vertegenwoordigers uit de kerkgemeenschap en andere betrokkenen/deskundigen wordt de mogelijkheid van een contemplatief-spiritueel centrum onderzocht.


In de Goede Week is er een aantal wijzigingen met betrekking tot de gebedstijden:

- Op Witte Donderdag vervallen de vespers

- Op Goede Vrijdag vervallen de vespers