Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door de 'stichting stadsmonachisme'.
U kunt de broeders steunen door uw gebed en door een bijdrage over te maken op

NL81 ABNA 01156 3482 04

t.n.v. Conscociatio Broeders van het Stille Leven.