Paus Johannes Paulus II heeft ingesteld om het feest van de opdracht van de Heer in de tempel (2 februari) te verbinden met de “dag van het godgewijde leven”.
De gedachte hierbij is dat de zusters en broeders in het religieuze leven ook op een bijzondere wijze hun leven opdragen aan de Heer.
Tijdens de zondagse eucharistieviering in de Haarlemse kathedraal was hier bijzondere aandacht voor.
Aan het eind van de voorbeden zegende de celebrant mgr. Jan Hendriks het habijt van de broeders van het Stille Leven.
Het habijt is een ontwerp van de bekende monnik-architect dom Hans van der Laan (+1991).
Op zondag 6 oktober (H. Bruno) zal de feitelijke ingebruikname van het Contemplatief Spiritueel Centrum gemarkeerd worden.
Om 17 uur zullen de vespers worden gezongen en nadien zal mgr. Jan Hendriks de nieuwe behuizing inzegenen.
Voordien bent u reeds welkom voor ontmoeting en een toelichting op het project ‘Broeders van Stille Leven'.
Programma: 15.30 uur welkom, 16.00 uur korte lezing + rondleiding, 17 uur vespers + aansluitend inzegening.

Op 7 juli stond de pastorie van Haarlemmerliede opengesteld ter bezichtiging.

Er was een grote opkomst bij deze open dag van mensen uit de omgeving.

Met bijdragen van weldoeners is het mogelijk geworden de pastorie zodanig te renoveren -“ver-klooster-en”-, dat meerderen er kunnen gaan wonen, als Broeders van het Stille Leven. 

Het gebouw wordt per 6 oktober 2019 in gebruik genomen. pastorie Haarlemerliede natte cel website