De ‘broeders van het stille leven’: devoot én modern, God toegewijd én luisterend naar de signalen van deze tijd. In een overijlde stedelijke samenleving zoeken we in stilte en gebed onze schepper.

Midden in de Randstad ligt een kerkje met een pastorie: Haarlemmerliede. Broeder Bernard -pastoor aldaar- bidt dagelijks de monastieke getijden. Regelmatig komen anderen meebidden. Geschoold in het traditionele monnikendom, nodigt broeder Bernard devote en moderne mensen uit het gebed en de stilte te komen delen.

De spiritualiteit van de ‘broeders van het stille leven’ (zie de regel) is geen tegenbeweging, alhoewel zij niet schroomt een teken van tegenspraak te zijn in de waan van de huidige dag. De spirituele nalatenschap van de woestijn- en monnikenvaders gelden hierbij als een bron van helder stromend water.

Dit initiatief wordt niet gedragen door marketingplannen, organogrammen en streefdoelen, noch op de hoop op een ‘spectaculaire’ toekomst. De Geest waait waarheen Hij wil.