De Stichting Contemplatief Spiritueel Centrum Haarlemmerliede heeft een ANBI status.

RSIN / Fiscaalnummer: 857960921
 
Contactgegevens: 
Secretariaat Lydia Lucke - 06-53832937 
Stichting Contemplatief Spiritueel Centrum
Liedeweg 52
2065 AK Haarlemmerliede
 
Alle bestuursleden zijn onbezoldigd. Bestuurssamenstelling:
 
Bernard Zweers, voorzitter

Lydia Lucke, secretaris

Henny Terwijn, penningmeester Klik hier voor financiële verantwoording 2019 - 2020

klik hier voor de Statuten van de stichting

klik hiervoor de inschrijving in de Kamer van Koophandel

 

Gerealiseerd door MacHelp