In verband met winterretraite zijn er geen vespers t/m 25 januari 2019.

Spannend, ze zijn aan de slag gegaan, de bouwers, met het ver-klooster-en van de pastorie.

Er gaan vier 21e-eeuwse units komen voor broeders die God zoeken in de Stilte en het gebed.
En dit alles onder de disclaimer: “Als de Heer het huis niet wil bouwen, vergeefs zwoegen daaraan de bouwers.” (psalm. 127)
Een harmonieus bestaan in stilte voor Gods aanschijn, wat is daar over te zeggen...., niet veel.

Wij gaan stille voort.

Om de zoveel tijd is er de retraite in de Pyreneeën, het lijkt wel -de site bekijkend- de enige activiteit..., niet dus. Ora et labora in Haarlemmerliede vereist toewijding, al doende. Maar binnenkort gebeurt er veel: per januari wordt de pastorie geschikt gemaakt voor communautaire bewoning. Na ongeveer vier maanden zal ’t gereed zijn. Er zal in die tijd veel gebeuren en niet altijd zullen er officies kunnen zijn, zie daarvoor regelmatig de facebookpagina.

En er komt weer een retraite: van 15 t/m 25 januari geen vespers.

Vanwege retraite zijn de eerstvolgende vespers op 30 oktober.