Vanaf heden zal ook de link ‘citaten’ regelmatig aangevuld worden. Bij de geestelijke lezing komen vaak pareltjes voorbij die dan geplaatst zullen worden.

 

De werkgroep Toekomst Haarlemmerliede heeft in de vergadering van 14 april besloten 'voorbereidingskosten' te maken. Dat wil zeggen dat aan de architect opdracht is gegeven tekeningen te maken voor de verbouwing/aanpassing van de pastorie, zodanig dat bewoning door meerdere broeders van het Stille Leven mogelijk is.

Op grond van de tekeningen en de verwachte kosten (!), kan dan een beslissing genomen of de feitelijke opdracht kan worden verstrekt.

Op donderdag 14 april is er een vergadering van de werkgroep Toekomst Haarlemmerliede, c.q. de broeders van het Stille Leven.

Met vertegenwoordigers uit de kerkgemeenschap en andere betrokkenen/deskundigen wordt de mogelijkheid van een contemplatief-spiritueel centrum onderzocht.


In de Goede Week is er een aantal wijzigingen met betrekking tot de gebedstijden:

- Op Witte Donderdag vervallen de vespers

- Op Goede Vrijdag vervallen de vespers

 

Meer artikelen...

  1. Regel