In de Goede Week is er een aantal wijzigingen met betrekking tot de gebedstijden:

- Op Witte Donderdag vervallen de vespers

- Op Goede Vrijdag vervallen de vespers