licht_door_kerkdeur_w44_-_websiteSoms, wanneer de ziel               
er niet in het minst
op bedacht is,
en er niet
in het minst naar verlangt,
raakt God de ziel
op goddelijke wijze,
bepaalde herinneringen
aan Hem
veroorzakend.

(Johannes van het Kruis)