chaessetheater_w64_-_websiteWat voor de wereld zwak is,     
heeft God uitverkoren
om het sterke te beschamen.

(Paulus aan de Korintiërs)