biddende_monnik_website'U mijn lof waar de schare bijeen is:
zó toch los mijn geloften ik in
ten overstaan van wie Hem vrezen.'
(psalm 22)

Te midden van de schare in de stad
zoek jij, zoeken wij, Gods gelaat;
dit is wezenlijk
voor het charisma van de stadsmonnik.


(deel van de regel 'monniken in de stad,
broeders van het stille leven)