duif_in_boom_-_websiteZoals er vogels zijn die zingen       
omdat er een stem oprijst
uit hun binnenste, 
Zo zijn er mensen die geloven, 
niet uit angst en
niet uit hoop op beloning,
maar omdat zij
krachtens hun wezen
niet anders kunnen.


(Abel Herzberg)