lamp_-_websiteIn de volstrekte stilte en eenzaamheid         
wordt de mens op aangrijpende manier      
verbonden met God,
de enig nog aanwezige.
'Nooit ben ik minder alleen     
dan wanneer ik alleen ben'.             

(Willem van St. Thierry)