kerk_kapiteel_w25_-_websiteWie bij God wil komen,         
moet geloven
dat Hij bestaat en
dat Hij beloont
allen die Hem zoeken.

(brief aan de Hebreeën)