kerktoren_in_donker_-_websiteBroeder,
jouw levensstijl
staat op een bijzondere wijze
in het teken van God;
je stelt daarmee ook
een teken naar de wereld.
Je krijgt toebedeeld
een grote Vreugde
in het religieuze leven,
je ziet af van de verstrooiingen
die de wereld te vergeven heeft;
onderschat die tekenwaarde niet,
het is de profetische dimensie
van het monnik-zijn.

(uit de regel monniken in de stad, broeders van het stille leven)