achterdeur_kerk_week_29Het is een nauwe poort                 
die naar de verrijzenis
van Pasen leidt:
reinheid, eerlijkheid,
vergevingsgezindheid.

Alhoewel nauw,
een ieder kan er doorheen,
niemand uitgezonderd.
Achter de poort ligt / licht
verlossing en bevrijding:
God.

(een broeder van het Stille Leven)