brug_w33_-_websiteBeschouwend bidden        
in de stilte
is een discipline
waarbij men probeert
de geest leeg te maken
van zelfzuchtige zorgen
in een poging zichzelf
in harmonie te brengen
met de realiteit.

(Sara Maitland, "Stilte als antwoord")