park_breda_-_w38Een broeder vroeg Poëmen:    
'Hoe moet ik mij gedragen
daar waar ik woon?'
Poëmen antwoordde:
'Wees voorzichtig
als een vreemde
en waar je ook bent,
verwacht niet
dat men serieus neemt
wat je te zeggen hebt.
Doe dit en je zult
vrede ontdekken.'