De Goede Week nadert, het zogenoemde triduüm.

Een tijd van lijden, verraad en dood. Een tijd van je solidariseren met Jezus. Een avontuur om met huivering tegemoet te zien.

Is mijn meevoelen waarachtig? Ga ik niet weemoedig zwelgen ik kunstmatige lamentaties?

Dit in ieder geval niet: The Passion of De Passion bekijken/beluisteren. Wél proberen minder afleiding te zoeken en trachten door te dringen in de eigen stilte.

Een eenzaam avontuur, maar in het vertrouwen gevonden te worden en opgenomen te gaan worden in de heelheid van de Verrezene.

22 maart 2016