Word even stil voorkant
Boekje met eigentijdse Vaderspreuken

Bisdom haarlem - amsterdam 
www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl

Orde van de Cisterciciënzers van de Strikte Observantie (Trappisten)
www.ocso.org

Orde van de Kartuizers
www.chartreux.org

Orde van de Benedictijnen
www.osb.org

Monastieke Familie van Bethlehem, Maria Tenhemelopneming en de H. Bruno
www.bethleem.org

Charles de Foucauld - broeders en zusters
www.charlesdefoucauld.org

Monastieke Fraterniteiten van Jerusalem
www.jerusalem.cef.fr

Oecumenische gemeenschap van Taizé
www.taize.fr/nl

Oecumenische monastieke gemeenschap van Bose (Italië)
www.monasterodibose.it   

NIEUW: aanbevolen website van Vadere 
 Vadere.nl

 Gerealiseerd door MacHelp